Rekrytering & Bemanning Göteborg

Söker du efter ett rekryteringsföretag som har fokus på att leverera lyckade rekryteringar? Vi placerar rätt person på rätt plats åt företag i hela Göteborg!

Få ett kostnadsförslag

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss och hjälper er att komma fram till ett kostnadsförslag som passar ert behov.

(Lämna tom)

Vi hittar rätt person till rätt plats

Vi är rekryterare

Vi skaparfinnerbygger arbetsmöjligheter

För att kunna erbjuda tjänster inom rekrytering så måste man veta vad det finns för önskemål och behov. För att veta detta måste man fråga företagen, vilket vi har gjort. Vi vill inte bara möta behoven, utan överträffa dem. Vi finns här som rekryteringsbolag för alla som är sugna på att maxa sin kapacitet genom omfattande och nyskapande rekryteringslösningar.

Vår ambition

När vi anlitas för rekrytering så är vår ambition att snabbt och smidigt hitta rätt. Vi vill inte att det ska behövas en "andra omgång". Vi hjälper såväl småföretag som storföretag med rekrytering och har oslagbar bredd som går att anpassa till alla olika typer av verksamheter.

Ett företag måste vara lönsamt och helst ska man hela tiden öka tillväxten. Det går aldrig i en rak linje uppåt, men på lång sikt vill man se en växande trend. Samtidigt ska alla som arbetar inom företaget må bra, utmanas och få chans att blomstra inom sina förmågor. Som rekryteringsbolag är det vårt arbete att ge de bästa tänkbara förutsättningarna för detta.

Vår idé

I det långa loppet är det ett mycket kostnadseffektivt val att anlita oss för att sköta rekryteringen till ert företag. Vi ägnar oss åt rekrytering på daglig basis – det är vårt expertområde.

Vi har utvecklat en unik metodik för förenklad och förbättrad rekrytering. Vi fokuserar på att skapa hållbara föreningar mellan arbetssökande och arbetsplatser och därför ar det viktigt att man hittar rätt kompetens för varje unikt tillfälle. Det är en fantastisk process!

Konsten att rekrytera

Konsten att rekrytera

Rekrytering är ett mångfacetterat uppdrag, det finns alltid en stor mängd perspektiv att ta i beaktning när man ska rekrytera en person för ett särskilt projekt, eller en anställning.

Vissa människor har en särkskild fallenhet för just rekrytering, att hitta rätt person för rätt plats. Det är viktigt som rekryterare att man fattar rätt beslut varje gång, man ska skapa hållbara fusioner mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Erfarenhet är inte alltid en garanti för kvalitet, men inom rekrytering är det. Ju fler människor man har lyckats aktivera på arbetsmarknaden och ju fler företag man har lyckats förse med rätt personal, desto bättre blir man på jobbet. Vi är djupt engagerade i att underlätta på arbetsmarknaden och vi hjälper både arbetssökande som arbetsgivare med rekryteringstjänster i hela Göteborg.

Arbetsmarknaden i Göteborg

Göteborg är ett bubblande, pyrande, pysande land med oändliga möjligheter. Här finns en mångfald som inte har någon motsvarighet någon annan stans och detta ger Göteborg både karaktär och dynamik. Göteborg är också vackert, och utbudet av butiker, företag och verksamheter i allmänhet är oslagbart.

Samma sak gäller för företag i expansion i Göteborg, som söker efter värdiga medarbetare som kan leva upp till de arbetsuppgifter och krav som kommer att ställas på dem. Med hjälp av en rekryteringsexpert blir uppdraget mindre av en jakt efter en nål i en höstack.

Det är först när rätt människa hittas för rätt plats som magi kan uppstå. Rekrytering är ett effektivt medel.

Den som söker jobb i Göteborg har egentligen en hel del att välja på, man måste bara hitta grejen man är riktigt bra på. Att ta hjälp av en erfaren rekryterare för att hitta sin plats är en effektiv strategi.

Arbetsmarknaden i Göteborg

Vi är ett bemanningsföretag

Ibland uppstår tillfälliga behov av extrapersonal, som när någon i arbetslaget långtidsjukskrivs, tar ut föräldraledighet, eller något annat. Då behöver man i regel sätta in tillfällig, men samtidigt kompetent, personal. Hos oss kan du hitta denna personal och hyra in den för så lång tid som du behöver.

Som bemanningsföretag ägnar vi oss åt att rekrytera personer med eftertraktade förmågor och kvaliteter och sedan hyra ut dem till arbetsplatser i enlighet med efterfrågan.

Du som inte har ett jobb har allt att vinna på att registrera dig hos oss, och du som söker personal hittar i vår personalbank ett stort utbud av arbetsvilliga människor.

Ofta leder vår uthyrning av personal till fasta anställningar. När vi lyckas placera rätt person på rätt arbetsplats så finns det ingen anledning för arbetsgivaren att fortsätta hyra personen i all evighet och personen erbjuds en fast anställning. Siffran på det antal som faktiskt slutar med fast tjänst efter att ha rekryterats genom oss och placerats på en arbetsplats är hela 90%. Det är en mycket hoppfull siffra!

Vår lista är ett klassiskt tillvägagångssätt när man rekryterar personal, det är inte alltid man behöver genomgå alla steg, och ibland är processen än mer omfattande. Detta beror alltid på rekryteringsbehovet. Du som söker arbete kan också registrera dig i vår personalbank.

Vårt tillvägagångssätt

  • Vi gör en behovsanalys
  • Vi framställer en skräddarsydd annons
  • Vi väljer relevanta rekryteringskanaler
  • Vi samlar in ansökningar
  • Vi gör ett första urval
  • Vi bjuder in kandidaterna och intervjuar dem
  • Vi följer upp de referenser som finns
  • Vi testar kandidaterna med ett personlighetstest
  • Vi gör ett val
  • Vi gör överenskommelse om anställningsavtal & –villkor

Vad är rekrytering?

Rekrytering är allt som inkluderas i processen då man söker, lockar till sig och kontakta personer som man tror kan uppfylla de krav man har på de människor som ska utföra specifika uppgifter i ens företag.

Ordet rekryterings etymologi härstammar från det gamla militära uppdraget att förse förbandet med nytt manskap, också kallade rekryter, i ett led att göra truppstyrkan starkare. Idag handlar rekrytering sällan om att fylla ut trupper, även om också det förekommer, utan mer om att hitta rätt personer för rätt jobb.

Rekrytering är inte alltid så enkelt som man kanske först kan tro. Även om det finns många arbetslösa människor, som gärna vill arbeta, och arbetsplatser som behöver fyllas, så är processen att just hitta rätt person till rätt jobb inte alltid så enkel. Vår långa erfarenhet inom rekrytering ger dig ett stort försprång.

Vi hjälper ert företag

Hos oss kan du som söker efter ny personal få hjälp med din rekrytering, vi hjälper dig att hitta de talanger som är mest lämpade att arbeta hos dig. Grovjobbet, som är så energi- och tidskrävande, kan du helt anförtro åt oss så att du själv slipper spilla dyrbar arbetstid. Vi välkomnar dig som arbetsgivare att skapa en unik kravprofil hos oss, så scoutar vi sedan rätt talanger och presenterar dem.

Vi vill att den person vi finner åt sig ska vilja stanna länge. En låg personalomsättning är hälsosamt för varje organisation, det är därför det är så viktigt att det blir rätt person från början.

Vad är rekrytering?

Bemanningshjälp & rekryterare

Hur vet man då om en rekryterare är bra? En rekryterare har sannolikt rekryterats till sin plats, och då i sin tur valts ut av duktiga rekryterare.

Bemanningshjälp & rekryterare

En rekryterare som inte är bra på sitt jobb brukar inte stanna särskilt länge. Vi söker alltid nya, duktiga rekryterare som har förmåga att se vad för behov som finns var, och vilka talanger som behövs på varje plats.

Dessa två termer slänger vi oss mycket med här i våra texter, kanske är det inte helt tydligt vad som är vad och vad varje term faktiskt innebär.

Rekrytering och bemanning må inte betyda riktigt samma sak, men de båda orden hör ihop. De lever i symbios. För att fatta oss riktigt kort så säger vi så här: "Vi rekryterar för att kunna bemanna."

Rekryteringen är den process där vi söker och finner arbetskraft, ibland för att spara i vår databas för framtida behov, men oftast på uppdrag av en klient – dvs. ett företag som är i behov av personal.

När vi har funnit kandidater som vi med vår långa erfarenhet anser matcha det behov som en klient till oss har så bemannar vi företaget med dessa. Bemanning kan också förklaras som att vi hyr ut arbetskraft. Den person som vi bemannar företaget företag med är anställd hos oss fram till dess att företaget personen arbetar på bestämmer sig för att anställa personen själv. En fast anställning är alltid ambitionen för alla parter.

Söker du jobb? Utvärdera dina talanger

Du som söker ett jobb som ska känna som gjutet för dig bör lära känna dig själv, dina förmågor och brister väl, så att när du presenteras för rätt uppdrag innerst inne vet om det är det perfekta erbjudandet för dig just nu.

Ibland finns det en trappliknande situation framför en, där man får ta ett steg i taget för att nå dit man vill, och då gäller det att man är tålmodig och systematisk med blicken vänd uppåt.

Är du på jakt efter en anställning inom något som känns engagerande? Registrera dig hos oss! Vi är alltid på jakt efter nya, hungriga, talangfulla människor att placera på arbetsplatser med behov av just det som du kan erbjuda.

Din registrering innehåller en kopia av ditt CV, ett personligt brev och kanske också en video? Ju mer engagerad du är i att finna ett bra jobb, desto större är chansen att du gör det.

Söker du nya medarbetare? Utvärdera era behov

Som arbets- eller uppdragsgivare är det lika viktigt att man har en tydlig bild över exakt vad man behöver.

Ju tydligare beskrivning av det jobb man erbjuder som man kan ge – desto större chans har man att hitta den perfekta personen för jobbet.

Vår personaldatabas är en stor tillgång för företag som söker nya rekryter. I vår personaldatabas finns många registrerade CV:n skapta av personer som väntar på att rätt jobbtillfälle ska dyka upp.

Driver du en industri-, kontors- eller lagerverksamhet så har du förmodligen ganska stor ruljans på dina anställda. Vissa anställda arbetar förstås fast under många år, men många andra – framför allt unga människor – ser dessa arbetsplatser som tillfälliga.

Det kan kännas motigt att gång på gång ge fast anställning åt personal som du vet snart kommer att säga upp sig för att testa vingarna någon annan stans. Det bästa du då kan göra är att vända dig till ett bemanningsföretag och hyra personal. När du känner att du hittat rätt person för det jobb du erbjuder så kan du ta nästa steg och anställa personen.

Svårtillsatta jobb kan man förstås ge fast anställning för på en gång, så man inte råkar förlora den värdefulla personal man lyckats hitta.

Ta hjälp från en rekryteringsfirma

Om du själv har svårt att se dina talanger, eller dina behov, så kan hjälp från en rekryteringsfirma vara en mycket god, liten investering.

Vi ägnar våra arbetsdagar åt att sammanföra rätt person med rätt arbetsplats och vet precis var vi ska gräva och hur vi ska utvärdera varje situation. Du sparar tid och får garanterat goda resultat.

Vi vill att våra tjänster ska gynna alla, såväl företagen som personerna som söker jobb – som samhället i stort. Vi har ett brett perspektiv på vår uppgift att rekrytera personal och bemanna företagen i Göteborg. Fasta anställningar växer inte på träd, men är man lite taktisk så är de inte så fasligt svåra att finna. Att gå genom en bemanningsfirma är ofta en effektiv metod, det ger en också ovärderlig erfarenhet och konkurrenskraft i ett vidare perspektiv, för att senare ha mer att välja på på arbetsmarknaden.

Vi är noggranna när vi väljer ut rekryter för specifika uppdrag, och gör alltid vårt bästa för att hitta rätt person till rätt jobb på första försöket.

Välkommen att kontakta oss

Behöver du hjälp med rekrytering? Eller är du på jakt efter ett jobb? Oavsett vilken sida du representerar på arbetsmarknaden så finns vi här för att assistera dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

(Lämna tom)