Rekrytering & bemanning i Göteborg

Läs mer om oss

Välkommen!

Jobbakuten är en rekryteringsveteran, med bemanningstjänster sedan 1996. Erfarenhet är inte alltid en garanti för kvalitet, men inom rekrytering är det. Ju fler människor man har lyckats aktivera på arbetsmarknaden och ju fler företag man har lyckats förse med rätt personal, desto bättre blir man på jobbet. Vi på Jobbakuten är djupt engagerade i att underlätta på arbetsmarknaden och vi hjälper både arbetssökande som arbetsgivare med rekryteringstjänster i Göteborg och resten av Västsverige.

Kontakta oss

rekrytering i göteborg

Jobbakutens bemanning

Jobbakuten är ett bemanningsföretag i Göteborg och är specialister på rekrytering, det är kärnan i verksamheten. När vi rekryterar personal så följer vi ett led av förutbestämda moment:

  1. Vi gör en analys av vilket behov som finns
  2. Vi formulerar en annons
  3. Vi väljer vilka forum vi ska försöka rekrytera i
  4. Vi tar emot ansökningar
  5. Vi gör ett första urval
  6. Vi bjuder in kandidaterna från det första urvalet och intervjuar dem
  7. Vi följer upp de referenser som finns
  8. Vi testar kandidaterna (inte alltid) med hjälp av saker som personlighetstester o.dyl.)
  9. Vi gör ett val
  10. Vi skriver en överenskommelse om anställningsavtal och –villkor

Ovan är ett klassiskt tillvägagångssätt när man rekryterar personal, det är inte alltid man behöver genomgå alla steg, och ibland är processen än mer omfattande, det beror alltid på rekryteringsbehovet. Du som söker arbete i Göteborg kan också registrera dig i vår personalbank direkt på hemsidan.

Vad är rekrytering?

Rekrytering är allt som inkluderas i processen då man söker, lockar till sig och kontakta personer som man tror kan uppfylla de krav man har på de människor som ska utföra specifika uppgifter i ens företag. Ordet rekryteringsetymologi härstammar från det gamla militära uppdraget att förse förbandet med nytt manskap, också kallade rekryter, i ett led att göra truppstyrkan starkare. Idag handlar rekrytering sällan om att fylla ut trupper, även om också det förekommer, utan mer om att hitta rätt personer för rätt jobb. Rekrytering är inte alltid så enkelt som man kanske först kan tro. Även om det finns många arbetslösa människor, som gärna vill arbeta, och arbetsplatser som behöver fyllas, så är processen att just hitta rätt person till rätt jobb inte alltid så enkel. Jobbakutens snart 20-åriga erfarenhet inom rekrytering i Göteborg ger dig ett stort försprång.

rekrytering
kontor

Bemanningsföretag i Göteborg

Jobbakuten är ett bemanningsföretag i Göteborg. Vi ägnar oss åt att rekrytera personer med eftertraktade förmågor och kvaliteter och sedan hyra ut dem till arbetsplatser i enlighet med efterfrågan. Du som inte har ett jobb har allt att vinna på att registrera dig hos oss, och du som söker personal hittar i vår personalbank ett stort utbud av arbetsvilliga människor i Göteborg. Ofta leder vår uthyrning av personal till fasta anställningar. När vi lyckas placera rätt person på rätt arbetsplats så finns det ingen anledning för arbetsgivaren att fortsätta hyra personen i all evighet och personen erbjuds en fast anställning. Siffran på det antal som faktiskt slutar med fast tjänst efter att ha rekryterats genom oss och placerats på en arbetsplats är hela 90 %. Det är en mycket hoppfull siffra!